Gaznet Energaz
 

Fatura Açıklama

Gaznet Fatura Örnekleri

 

Düzeltme katsayısı
Sıkıştırılabilir bir akışkan oluşu nedeniyle farklı basınçlarda kullanılan gerçek doğal gaz miktarını belirlemek üzere hesaplanarak uygulanan katsayıdır. Fatura dönemindeki farklı katsayıların, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder. Katsayı aylık olarak değişir.

Ortalama üst ısıl değer (kcal/m3)
1 m3 doğal gazın yanması sonucunda elde edilen enerji miktarı olup karışımın durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Fatura dönemindeki farklı katsayıların, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder. Standart değer 9.155 kcal/m3 kabul edilir ve fiili ortalama üst ısıl değerin standart değere oranı, tüketilen gerçek enerji miktarını belirler. Böylece diğer yakıtlardan farklı olarak, doğal gazda kullanılan enerji miktarı oranında ödeme yapılır.

Ortalama satış bedeli (TL/m3)
1 m3 hacimli doğal gazın ortalama satış fiyatıdır. Fatura dönemindeki farklı tarifelerin, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

Ortalama satış bedeli (TL/kWh)
1 kWh enerji eşdeğeri doğal gazın ortalama satış fiyatıdır. Fatura dönemindeki farklı tarifelerin, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

İlk okuma tarihi
Bir önceki fatura döneminde sayaç göstergesinin belirlendiği tarihtir.

Son okuma tarihi
Yeni faturalandırma döneminde sayaç göstergesinin belirlendiği tarihtir.

İlk gösterge
Önceki faturalandırma döneminde belirlenen sayaç gösterge değeridir.

Son gösterge
Yeni faturalandırma döneminde belirlenen sayaç gösterge değeridir.

Tüketim (m3)
Önceki ve yeni okuma tarihleri arasında sayaçtan geçen doğal gaz hacmi olup son ve ilk göstergeler arasındaki farkı ifade eder.

Düzeltilmiş tüketim (m3)
Basınç, sıcaklık, sıkıştırılabilirlik değişkenleri göz önünde tutularak hesaplanan ve sayaçtan fiili olarak geçen doğal gaz miktarını standart hacim cinsinden ifade eden değerdir. Tüketim değerine, düzeltme katsayısının uygulanmasıyla elde edilir.

Düzeltilmiş tüketim (kWh)
Basınç, sıcaklık, sıkıştırılabilirlik değişkenleri göz önünde tutularak hesaplanan ve sayaçtan fiili olarak geçen doğal gaz miktarını enerji cinsinden ifade eden değerdir. Tüketim değerine, düzeltme katsayısı ve ortalama üst ısıl değerin uygulanmasıyla elde edilir.

Tüketim bedeli (TL)
Katma değer vergisi haricindeki fatura bedelini belirtir.

KDV (%)
Tüketim bedeline uygulanan, katma değer vergisi bedelini belirtir.

Tenzilat/İlave (TL)
Bir önceki faturada yapılan ve son faturaya yansıtılan tenzilat/ilave bedelini belirtir.

Yuvarlama (TL)
Son faturada yapılan ve bir sonraki faturaya yansıtılacak yuvarlama bedelini belirtir.

Bağlantı bedeli (TL)
Taksitlendirme halinde ilgili fatura dönemine tahakkuk ettirilen, katma değer vergisi haricindeki bağlantı bedeli payını belirtir.

Güvence bedeli (TL)
Taksitlendirme halinde ilgili fatura dönemine tahakkuk ettirilen, katma değer vergisi haricindeki güvence bedeli payını belirtir.

Özel hizmet bedeli (TL)
Abonenin talebi halinde gerçekleştirilen doğal gaz arzını geçici olarak durdurma ve yeniden sağlama gibi hizmetlerin, katma değer vergisi haricindeki bedelini belirtir.

KDV (%)
Bağlantı ve özel hizmet bedellerine uygulanan, katma değer vergisini belirtir.

Usulsüz kullanım bedeli (TL)
EPDK mevzuatında belirtilen kaçak ve sözleşmesiz doğal gaz kullanma veya kullandırma gibi sebeplerle uygulanan cezai bedeli belirtir.

Gecikme bedeli (TL)
Bir önceki fatura dönemi, son ödeme tarihi sonrasında yapılan ödemelere uygulanan ilave bedeldir.

KDV (%)
Usulsüz kullanım ve gecikme bedellerine uygulanan, katma değer vergisi bedelini belirtir.


Ara