Gaznet Energaz
 

Abonelik Rehberi

Bağlantı Anlaşması Belgeleri

Ticari Kullanım
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi/T.C. Kimlik Numarası,
- Şirket İmza Yetki ve Yetkililerini Gösterir Belge,
- Vergi Levhası,
- Yapı Kullanma İzin Belgesi/Yapı Ruhsatı/İnşaat Ruhsatı,
- Adres Tespiti,
- Vekaletname.*

Ferdi Kullanım
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi/T.C. Kimlik Numarası,
- Yapı Kullanma İzin Belgesi/Yapı Ruhsatı/İnşaat Ruhsatı,
- Adres Tespiti,
- Vekaletname *,
- Apartman Kararı Fotokopisi**.
Merkezi Kullanım
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi/T.C. Kimlik Numarası,
- Yapı Kullanma İzin Belgesi/Yapı Ruhsatı/İnşaat Ruhsatı,
- Apartman Yöneticileri İçin, Yetki Belgesi,
- Adres Tespiti,
- Apartman Kaşesi,
- Apartman Kararı Fotokopisi,

 

* Vekaletname, bağlantı işlemlerini mülk sahibi adına kiracı veya 3. şahıslar yürütecekse beyan edilir.
** Abone bağlantı anlaşması yapılmamış binalar için beyan edilmelidir.

 

Abonelik Sözleşmesi Belgeleri

Ticari Kullanım
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi/T.C. Kimlik Numarası,
- Şirket İmza Yetki ve Yetkililerini Gösterir Belge,
- Vergi Levhası,
- Adres Tespiti,
- Vekaletname*.

Ferdi Kullanım
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi/T.C. Kimlik Numarası,
- Adres Tespiti,
- Vekaletname *.

Merkezi Kullanım
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi/T.C. Kimlik Numarası,
- Apartman Yöneticileri İçin, Yetki Belgesi,
- Adres Tespiti
- Apartman Kaşesi,
- Apartman Kararı Fotokopisi.

 * Vekaletname, abonelik işlemlerini mülk sahibi adına kiracı veya 3. şahıslar yürütecekse beyan edilir.


Ara